Användarvillkor


Vid köp från eller användande av NearbyStores tjänster (“Tjänster, Handla”) så godkänner du våra användarvillkor (“Användarvillkor”). Var god läs igenom våra Användarvillkor innan du använder våra tjänster eller gör ett köp hos oss och ifall du inte godkänner våra Användarvillkor ber vi dig avstå från köp eller utnyttjande av våra tjänster. Våra Användarvillkor tillämpas på all användning av tjänster och försäljning utfärdad av NearbyStore Sverige AB. 

Uppdatering av Användarvillkoren skedde senast 8 januari 2021.

1. Definitioner  

Användare”, “du”, “dig” “Kund” - Avser den person som använder våra tjänster eller köper produkter, livsmedel eller andra varor av NearbyStore 

Försäljning”, “Köp” “order” - Alla köp eller transaktioner i utbyte mot varor eller tjänster som erbjuds av NearbyStore eller köp av varor/tjänster från NearbyStore genom tredje part. 

Varor” - De dagligvaruprodukter, livsmedel eller andra varor som erbjuds till försäljning genom NearbyStores tjänster och plattformar.

Avtalet” - Avser Användarvillkoren

Tjänster”- Avser både kostnadsfria och betaltjänster som tillhandahålls av NearbyStore 

Butiken” - Den fysiska platsen för köp eller utlämning av dina varor eller orders. 

Plocktider” - Avser den tid det tar för oss att plocka en order. Denna tid kan variera beroende av flera faktorer, bland annat hur många kunder som lagt order eller ordnarnas storlek/komplexitet.

Appen” - Avser mobilapplikationen vi tillhandahåller Android, iOS med flera mobila enheter. 

Beställningsskärm” - Avser de obemannade beställningsskärmar som finns i våra fysiska butiker. 

Bolaget”, “NearbyStore”, “vi”, “oss

Namn: Nearbystore AB
Org.nr: 559320-1477
Adress: Norra Oskarsgatan 14, 582 73 Linköping, Sverige
E-postadress: info@nearbystore.se
Hemsida: nearbystore.se

2. Kontakt 
Du hittar kontaktuppgifter till oss på vår hemsida eller angivet nedan. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till info@nearbystore.se

3. Tidsuppskattningar 

Då vi kommunicerar Plocktider vid beställningar hos oss eller gör andra Tidsuppskattningar i vår kommunikation med dig som Kund, direkt eller indirekt via våra kommunikationskanaler, sociala medier, hemsida eller App (“Tidsuppskattningar”); Så gäller dessa inte som exakta tidsangivelser utan skall ses som gissningar. NearbyStore tar ej ansvar för skador, kostnader eller andra förluster orsakade av dessa Tidsuppskattningar. Om NearbyStore kommunicerar en Tidsuppskattning skall den dock ses som aktuell och du skall hämta en Order eller Varor hos NearbyStore inom uppskattad tidsangivelse.   

Notera att vissa Tidsuppskattningar som till exempel Sista upphämtningstid, sista tidpunkt för när en Order får hämtas (”Sista upphämtningstid”), är bindande för dig som Kund hos NearbyStore att följa. Annars kan du förlora rätten att hämta upp den Order du beställt. Detta kan medföra att du debiteras fullt pris för de Varor som inte kan säljas på nytt och/eller andra kostnader för NearbyStore i samband med beställningen.

4. Beskrivning av NearbyStores Tjänster, Försäljning och Varor 
NearbyStore bedriver dagligvaruhandel med fokus på livsmedelsförsäljning. Försäljningen sker via en egenutvecklad digital plattform. Den går att nå genom vår App och våra Beställningsskärmar.
Genom den digitala plattformen kan Användare köpa livsmedel och dagligvaruprodukter samt ta del av flera smarta funktioner och tjänster såsom exempelvis “sparade varukorgar”.

 Genom tredje part kan hemkörning eller företagsleverans komma att erbjudas. NearbyStore tar ej ansvar för några Varor efter att de har lämnats ut av NearbyStore till tredje part, då är det tredje parts ansvar att varorna hanteras och levereras på korrekt vis.

5. Utbud, Öppettider 
Vi strävar alltid för att kunna erbjuda ett så brett och aktuellt produktutbud som det går. Problem med leverantörer, distribution eller minskat intresse för produkter samt andra anledningar kan komma leda till att produkter tas bort från sortimentet. 

Utbudet kan även komma att variera kraftigt mellan olika butiker och försäljningsställen beroende på var butiken befinner sig, förvaringsmöjligheter/kapacitet och andra förutsättningar på varje enskild butik/utlämningsställe. 

NearbyStore förbehåller sig rätten till att ändra produktutbudet vid varje given tidpunkt och kan inte heller garantera att det sortiment som är tillgängligt på vår plattform alltid kommer vara det. Vi vill även vara tydliga med och friskskriva oss ifrån felaktigt uppladdade produkter eller missar att ta bort produkter som inte längre är tillgängliga eller till salu.  

NearbyStore förbehåller sig rätten till att med kort förvarning stänga en butik eller möjlighet att handla vid a) Driftstörning/tekniskt problem b) personalbrist c) Myndighetsbeslut eller Force Majeure d) Andra händelser som hindrar optimal funktion för anställda och dig som Kund. 

Därmed kan Kunder bli nekade att köpa eller få sin Order avbruten av ovan angivna anledningar. Vid sådan händelse kommer Kund få möjlighet till full ersättning av ordervärdet/Köpet på den/de produkter som ej kan levereras till Kund.

6. köp av Varor

(I) Villkor 
De användaruppgifter som Användaren har uppgett vid registreringen av ett nytt konto hos NearbyStore är och ska behandlas konfidentiellt och användaruppgifterna får inte spridas eller förvaras åtkomligt för annan än Användaren själv. Det är endast tillåtet för en Användare att ha ett (1) aktivt användarkonto. 

Om Användaren misstänker att dennes konto har hackats, obehörig person fått kännedom om Användarens användaruppgifter eller att obehörig person på annat sätt har tillgång till Användarens konto ska Användaren omedelbart kontakta NearbyStore och tillhandahålla denna information. Användaren ansvarar för att ingen annan har tillgång till dennes användaruppgifter och är införstådd med att all aktivitet och användning samt Köp som gjorts via Användarens användarkonto är dennes ansvar.  

All Försäljning av produkter med åldersbegränsning sker endast till kund som kan verifiera sig genom BankID. Du som köper en åldersbegränsad produkt behöver vid varje köptillfälle av dessa varor legitimera att du uppfyller åldersgränsen och bekräftar att du är införstådd att du inte får ge, bjuda eller sälja vidare åldersbegränsade produkter till minderårig. Det är 18 årsgräns för att få köpa alkohol, snus och nikotinprodukter. Vi har en åldersgräns på 15 år för att få handla energidryck. 

När du lägger en beställning via vår App, Beställningsskärmar eller på annat sätt via vår plattform så behöver du ange en Upphämtningstid för när du tänkt hämta din Order. Denna går att ändra fram tills att vi börjar plocka din Order. När vi börjar plocka din Order kommer du få en Sista upphämtningstid, sista tidpunkt för när en Order får hämtas. Om du missar att hämta ut din Order innan denna tidsangivelse kan du förlora rätten att hämta upp den Order du beställt. Detta kan medföra att du debiteras fullt pris för de Varor som inte kan säljas på nytt och/eller andra kostnader för NearbyStore i samband med beställningen. 

När du som Kund ska hämta ut din beställning och trycker på knappen “hämta beställning” bekräftar du att du är på plats i den butik du angivet som upphämtningsplats samt att du bevakar varubandet så att ingen annan tar dina varor. NearbyStore ansvarar inte för varor som stjäls efter att du tryckt på knappen “Hämta beställning”. 

Vi kommer inte att börja plocka en Order om du inte angivit en Upphämtningstid. En Order börjar plockas när den vid tidpunkten aktuella Tidsuppskattade plocktiden = tiden som är kvar tills angiven Upphämtningstid. En lagd order måste hämtas ut senast en (1) månad efter att den lagts om ingen annan överenskommelse sker.

(II) Betalning

Vi tillhandahåller flera olika betalningslösningar på vår plattform. De betalningssätt som är tillgängliga för dig kan komma att variera beroende på var du befinner dig, hur gammal du är, om du är medlem eller ej samt ifall du betalar via Appen eller en Beställningsskärm. Betalning sker i samband med beställningen via vår plattform om inget annat överenskommits.

(III) Innehåll

I de fall din Order innehåller färdigförpackade livsmedel så är det upp till dig som Kund att läsa innehållsförteckningen på förpackningen innan förtäring. Särskilt viktigt är det att läsa Varans innehållsförteckning om du är allergisk mot ett visst livsmedel eller ämne. NearbyStore reserverar sig för att innehållsförteckningen som presenteras på vår plattform eller vid Orderläggning kan vara ofullständig eller felaktig.  

Vid varje givet tillfälle som informationen vi angett inte överensstämmer med Varans egna innehållsförteckning, eller annan information angiven på Varans förpackning, så är det Varans egen innehållsförteckning och information som är korrekt. Har du frågor kring innehåll i de produkter du köpt ska du kontakta tillverkaren av produkten i första hand.

(IIII) Rabatter och priser

Vi prissätter våra varor för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga varor till våra kunder. Vår prissättning kommer kunna variera mellan Användare beroende på personliga rabatter, förmåner, plats med flera anledningar. Priserna kan även komma att variera beroende på vilken tid det är på dygnet. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser även då varor lagts till i kundkorgen, men inte efter att en beställning lagts. 

Rabatter som ges för nya kunder eller som introduktionsrabatter gäller endast en (1) gång per registrerad Användare. Detsamma gäller andra rabatter på vår plattform om inte andra villkor/regler specifikt anges i samband med rabattkoden. Du kan endast använda en (1) rabattkod eller erbjudande per varje enskild Order om inget annat anges i samband rabattkoden eller erbjudandet. 

Tillgodokvitton, kuponger, värdecheckar med ett bestämt nominellt värde (“Kuponger”) utfärdade/skapade av NearbyStore kan användas för att betala för delar av eller hela Ordervärdet vid Köp hos oss såvida inte andra begränsningar uttrycks specifikt på Kupongen i fråga. Kupongen kan endast användas en (1) gång och förbrukas då den används, oavsett ifall hela Kupongens värde använts i Ordern eller ej. Då Kupongens utgångsdatum passerat blir den värdelös och kan inte återaktiveras, användas för Köp eller på något sätt inneha kvarvarande värde. Ingen av våra Kuponger går att byta in mot kontanter. 

Vid felaktigt användande eller missbruk av erbjudanden, kampanjer eller Kuponger kan NearbyStore komma att återkalla, avsluta eller ogiltigförklara dessa. Kunder som missbrukar eller på annat sätt överutnyttjar Kuponger, erbjudanden eller kampanjer kan komma att begränsas tillgång till dessa eller vid allvarliga fall även alla våra Tjänster. Vi förbehåller oss rätten att debitera personer som grovt missbrukat dessa eller åstadkommit NearbyStore skada i samband med dess handlande.

7. Reklamation och klagomål 

Du som kund har enligt distansavtalslagen rätt att utnyttja din ångerrätt på 14 dagar från det att Varan, eller väsentlig del av Varan, lämnats ut gentemot oss (“Tidsfristen). Du måste meddela oss skriftligen att du avser använda din ångerrätt innan Tidsfristen löpt ut. 

Känsliga livsmedel eller Varor med kort hållbarhet, kylda och frysta Varor, oförpackade, lösviktsvaror samt varor vars försegling brutits kan ej returneras av hygien och hälsoskäl samt på grund av risker med hantering (exempelvis bruten kylkedja). Varor där det inte går att garantera livsmedelssäkerheten eller som uttryckligen undantas i konsumentskyddslagstiftningen är heller inte möjliga att returnera. För mer information om varor och tjänster undantagna från ångerrätt kan du besöka Konsumentverkets webbplats.  

Efter att Kund tagit emot sina Varor är det Kunden som är ansvarig för dem. Det betyder att Varor som hanteras illa eller som returneras i sämre skick, avsevärt förändrats eller inte är enligt varans ursprungliga skicka, kommer den återbetalda summan reduceras delvis eller med varans fulla värde. 

I de fall du fått en felaktig/skadad Vara eller saknar en Vara, som du med kvitto kan visa att du beställt, kan du i samråd med en medarbetare på NearbyStore få en ersättningsprodukt eller full återbetalning för de produkter som du ej mottagit. Notera att saknad produkt måste anmälas innan varorna tas ur butiken/uthämtningsstället. 

För att returnera en skadad/felaktig vara gör man enligt följande: 

              1.  Ta bild på problemet (Om du fått fel vara eller skadad produkt exempelvis) och skicka med kvittot på köpet.

              2.  Skicka ett e-postmeddelande till info@nearbystore.se med ämnet ”Retur <ordernummer>” och beskriv
                   problemet så svarar vi så fort vi kan. Glöm inte att nämna kontaktuppgifter i mailet. 
                    

Ifall du har andra klagomål eller förslag till förbättring på de Varor eller tjänster vi levererat är du välkommen att kontakta oss på info@nearbystore.se .
 

8. Kundåtaganden 
Du som Handlar eller använder dig av NearbyStores Tjänster godkänner därmed detta Avtal och garanterar att du är minst 18 år samt att inga andra hinder föreligger för att du skall kunna godkänna dessa Användarvillkor. Du har även ansvar för att de uppgifter du anger vid registrering av konto hos oss är korrekta samt att du äger (eller har godkännande från ägaren att använda) de bank/kreditkort som du använder för Köp hos oss.

9. 
Immateriella rättigheter 
Allt upphovsrättsligt skyddat material på NearbyStores Webbsida, App, Beställningsskärmar eller andra immateriella rättigheter kopplade till våra Tjänster eller Försäljning får inte användas utan NearbyStores, eller den verkliga upphovsmannens, tillstånd. Alla dessa immateriella rättigheter är och ska förbli upphovsmännens egendom. Detta innefattar alltså bland annat databas, källkod, fotografier, grafiskt material, patent, varumärken, designrättigheter, know-how, och alla andra typer av upphovsrättsskyddat material samt immateriella rättigheter (“Immateriella Rättigheter”). 

Du som Användare har inte rätt att utan NearbyStores skriftliga godkännande kopiera, distribuera, på nytt skapa, kommersiellt exploatera, hävda eller på något annat sätt dra nytta av några av dessa Immateriella Rättigheter eller upphovsrättsskyddat material.

10.
Tillämplig lag och tvist 
Användarvillkoren regleras av svensk lag och de lagstadgade konsumenträttigheter som gäller i det land du har som hemvist. 

Tvister som uppstår i detta Avtal ska i första hand försöka lösas mellan Kunden och NearbyStore genom överenskommelse. I de fall parterna inte kan enas eller inte kommer fram till en överenskommelse ska tvist i andra hand avgöras av den myndighet som hanterar konsumenträttsfrågor. Som sista utväg ska tvist avgöras i allmän domstol.

11. Avtalstid och uppsägning 
Observera att NearbyStore när som helst kan komma att upphöra eller tas bort, tillfälligt eller permanent, Därför ber vi dig att inte spara viktig information eller på något sätt använda våra tjänster som backup av data. Vi gör vad vad vi kan för att våra tjänster skall fungera smärtfritt och ge dig som Användare en bra upplevelse. Med det sagt kan vi varken garantera eller lova att våra Tjänster eller Varor fungerar felfritt. Vi kommer dessutom att förneka allt ansvar som vi inte uttryckligen åtagit oss i detta Användaravtal eller i enlighet med gällande lagar och regler. 

NearbyStore förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan sluta erbjuda dess Tjänster och Försäljning tillfälligt eller permanent. Även att begränsa eller helt hindra enskilda kunder som missbrukar våra Tjänster eller bryter mot detta Användaravtal. Därigenom kan dessa kunders lagda, förbeställda och pågående ordrar komma att avbrytas. Detta gäller även ifall individ åsamkat annan skada eller på något sätt medfört olägenheter för NearbyStore. 

Personer som använder våra tjänster för att göra brott, skada mot medmänniska, egendom, langar vidare åldersbegränsade produkter till minderåriga kommer även dessa att kunna stängas av eller helt förlora rätten till att få handla på NearbyStores plattform eller via våra Tjänster. 

NearbyStore förbehåller även sig rätten till att annullera ordrar, stänga av Användare, vidta rättslig åtgärd, utföra böter/vite mot eller radera konton för personer som missbrukar tjänsten på följande sätt; a) Försöker Handla eller ta del av Tjänster under annan Användares namn och eller Konto utan dennes medgivande b) Försök att härma/kopiera, modifiera eller skapa derivativa verk av NearbyStores App, webbsida (www.nearbystore.se, med alla dess subdomäners innehåll, (“Webbsida”)) eller andra delar av våra Tjänster eller relaterad mjukvara/teknologi. c) Utöva reverse engineering, dekompilera, demontera, dechiffrera eller på annat visa försöka lista ut hur våra Tjänster, teknologier eller mjukvara är uppbyggd/skriven. d) På något sätt försöker täcka över/skymma eller utföra borttagning av annonser eller reklam i vår App, Webbsida eller andra tillhörande delar av Tjänsterna vi erbjuder. e) Använda botar, datorprogram, algoritmer eller andra automatiserade metoder för att använda vår App, Webbsida eller Tjänster. f) Skapa konton, Handla eller använda våra Tjänster under annans eller falsk identitet. g) samla in, kopiera, nyttja eller föra över information som erhållits genom vår App, Webbsida eller någon av våra Tjänster utan ett skriftligt tillstånd av NearbyStore h) skaffa åtkomst till våra Tjänster eller att Handla genom andra sätt än via vår Webbsida, App eller Beställningsskärm. 

Dessa Användarvillkor utgör ett bindande avtal mellan NearbyStore och Användaren under hela den tidsperiod som Användaren använder NearbyStores Tjänster eller Handlar från NearbyStore, antingen via Appen, Webbsidan eller Beställningsskärmen. 

Användaren kan avsluta sitt användande av våra Tjänster eller avstå att Handla närsomhelst. Tillika kan NearbyStore välja att närsomhelst upphöra att erbjuda dessa Tjänster eller möjligheten att handla, tillfälligt eller permanent.

12. 
Ändringar
Användarvillkoren får enbart ändras av NearbyStore.

 Vid ändring eller tillägg i Användarvillkoren ska NearbyStore förmedla detta när registrerade Kunder gör ett nytt Köp och/eller i utskick till kunder med ett registrerat konto hos NearbyStore. 

De kunder som handlar utan att ha ett konto omfattas av de för Köptillfället gällande Användaravtalet och godkänner i och med Köp detta Avtal. 

13. 
Överlåtelse 
NearbyStore har rätt att utan Användarens samtycke helt eller delvis ge äganderätten av alla eller delar av sina rättigheter och åtaganden under dessa Användarvillkor till; a) Juridiska personer eller bolag inom samma koncern, b) Efterträdare som tar över NearbyStores plattform c) Genom uppgörelse, sammanslagning eller annat förvärv av aktier, inkråm eller rättigheter relaterat till NearbyStores plattform och/eller Tjänster. 

Användaren har inte rätt att frånsäga sig eller överlåta några av sina rättigheter eller skyldigheter, helt eller delvis, i enlighet med detta Avtal.